E-learnings over onder andere partners informeren, chemsex en sekspositiviteit. 

Een sekspositieve benadering

In deze e-learning leer je wat het oplevert als je seksuele gezondheid benadert op een sekspositieve manier.

Seksuele gezondheid gaat vaak over risico en gevaar. Als professionals motiveren we anderen zoveel mogelijk risico’s te vermijden en reiken we preventiemiddelen aan. Maar wat zou meer aandacht voor de positieve aspecten van seksualiteit zoals tevredenheid en plezier kunnen bijdragen aan het voorkomen van deze ongewenste uitkomsten? In deze e-learning leer je wat het oplevert als je seksuele gezondheid benadert op een sekspositieve manier.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?

Deze e-learning is voor alle professionals werkzaam in de Seksuele Gezondheid.

Wat leer je?

 • Je raakt bekend met de verschillende onderdelen van een sekspositieve benadering
 • Je leert meer over Positieve Gezondheid, seksueel plezier, welzijn en inclusieve gezondheidszorg
 • Je kan de onderdelen van een sekspositieve benadering vorm geven tijdens een consult

 Wat ga je doen?

 • Je gaat korte teksten lezen, infographics en animaties bekijken
 • Je gaat een quiz maken en oefeningen doen

Hoelang duurt deze e-learning?

60 minuten

Hoeveel punten krijg je voor deze e-learning?

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 1 punt
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 1 punt 
 • KABIZ: 1 punt 

Chemsex (vernieuwd)

Leer wat chemsex is en hoe jij als zorgprofessional mensen kunt ondersteunen die aan chemsex doen.
Voor wie is deze e-learning?
Artsen en verpleegkundigen van CSG en behandelaren/verpleegkundig specialisten van hiv-behandelcentra. Ook geschikt voor doktersassistenten, infectiologen en voor professionals werkzaam binnen de verslavingszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de seksuele hulpverlening.

Waarom deze e-learning?
Onderzoek wijst uit dat bij mannen die aan chemsex doen vaker soa's worden aangetroffen. Daarnaast kan problematisch chemsgebruik een grote fysieke en mentale gezondheidslast geven. 

Wat leer je?
Je leert wat chemsex is, waarom mensen aan chemsex doen en hoe jij je kunt opstellen als zorgprofessional.

Wat ga je doen?
Je gaat teksten lezen en filmpjes bekijken over chemsex. Je gaat je opgedane kennis toetsen in een aantal oefeningen. Je gaat reflecteren op je rol als zorgprofessional en jouw kennis delen met collega's.

De e-learning bestaat uit 9 studietaken

 1. Kennismaking met chemsex
 2. Waarom doen mannen aan chemsex?
 3. De rol van de zorgprofessional
 4. De chemsex apotheek
 5. Consent
 6. Harm reduction
 7. Herkennen van problematisch gebruik
 8. Terugwinnen van controle
 9. Chemsex in de spreekkamer

Hoe lang duurt de e-learning? 
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je? 
Lees meer over accreditatie.

 

Basismodule Internetveldwerk voor MSM

Leer wat internetveldwerk is en hoe je het kunt inzetten in je werk met msm. 

Wat is internetveldwerk?

Internetveldwerk is een methode om doelgroepen via hun eigen digitale omgevingen persoonlijk te benaderen. Voor mannen die seks hebben met mannen gaat dit vooral om apps en websites voor internetdating. In veel GGD-regio's zijn de mogelijkheden voor outreach op locatie door de jaren heen beperkter geworden. Of bereiken outreach-acties in sauna's of sekslocaties onvoldoende mannen. Voor die regio's is internetveldwerk een alternatieve manier om tóch MSM op een persoonlijke manier te blijven bereiken met gezondheidsboodschappen.

Voor wie is deze e-learning?

Voor GGD mederwerkers. Specifiek sociaal verpleegkundigen die aan online outreach doen of hiermee willen gaan starten

Wat leer je?

Je leert welke datingplatforms (apps en websites) er veel worden gebruikt onder MSM en welke niche-apps er zijn en welke informatiebehoefte MSM hebben. Je leert over de voor-en nadelen van twee methodes van internetveldwerk. Ook oefen je met gesprekstechnieken uit het 5-fasenmodel in online gesprekken en leer je de principes om een standaardbericht, profieltekst en achtergrondinformatie op te stellen.

De e-learning bestaat uit 4 studietaken:

 1. Kennisquiz over online dating
 2. Aanpak internetveldwerk
 3. Vijf-fasen-model in online gesprekken
 4. Profieltekst en -bericht opstellen

Informele zorg voor migranten

 Aan het eind van deze e-learning ben jij klaar om informele zorg en peer-counseling in je eigen praktijk te bespreken met je cliënten.

Voor wie is deze e-learning?
Verpleegkundig consulenten hiv en hiv-behandelaren.

Wat leer je?
Informele zorg en peer-counseling kan een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen met een migratieachtergrond die leven met hiv. In deze e-learning leer je vanuit het kader van cultureel competent werken te kijken naar hoe informele zorg jouw cliënt kan ondersteunen. Aan het eind van deze e-learning ben jij klaar om het informele zorg en peer-counseling in je eigen praktijk te bespreken met je cliënten.

Wat ga je doen?
Je begint met de vier stappen naar cultuur sensitief werken. Daarna leer je meer over hoe je culturele kennis op kunt halen bij jouw cliënt en wissel je andere kennisbronnen uit met mededeelnemers. Je leest de achtergrond en effecten van informele zorg en hoe je het gericht kunt inzetten tijdens je consulten. We sluiten af met een voorstelrondje langs een aantal informele zorg organisaties. Je leert door middel van lezen en kijken naar video’s. Maar ook door reflectie en uitwisseling. We sluiten af met een praktijkopdracht.

De e-learning bestaat uit 5 studietaken

 1. Cultuur sensitief werken
 2. Culturele kennis
 3. Waarom informele zorg?
 4. Wanneer en hoe gebruik je informele zorg?
 5. Contact leggen met informele zorg

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over de accreditatie.

De SWIT-gids

Leer hoe je interventies ontwikkeld voor sekswerkers. 

Voor wie is deze e-learning?
Zorg- en hulpverleners die met sekswerkers werken, managers van soa- en hiv-programma's, medewerkers van maatschappelijke organisaties die met sekswerkers werken, en medewerkers van organisaties die door sekswerkers geleid worden en sekswerkers.

Wat leer je?
De SWIT-gids is een gids met richtlijnen en praktische tips voor het ontwikkelen van seksuele gezondheidsprogramma’s voor sekswerkers. Je leert in deze e-learning hoe de SWIT-gids je kan ondersteunen bij het ontwikkelen van interventies en waar deze interventies aan moeten voldoen.

Wat ga je doen?
Je gaat filmpjes bekijken, teksten lezen en oefeningen doen.

De e-learning bestaat uit 5 studietaken:

 1. De SWIT-gids
 2. Sekswerkersparticipatie
 3. Zorg- en hulpverlening
 4. Geweld tegen sekswerkers
 5. Werken met de SWIT-gids

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over accreditatie.

Seksuele gezondheid in de JGZ

Leer hoe je seksualiteit op een veilige en vertrouwde manier bespreekt in het JGZ-consult. 

Voor wie is deze e-learning?
JGZ-verpleegkundigen / Jeugdverpleegkundigen.

Wat leer je?
Waarom is het belangrijk om in het JGZ-contactmoment aandacht te hebben voor seksualiteit? En hoe breng je seksualiteit ter sprake in een veilige, vertrouwde sfeer? Deze e-learning geeft je antwoord op deze vragen. De e-learning geeft je inzicht in hoe het gaat met de jongeren op seksueel gebied en geeft je handvaten om in gesprek te gaan met de jongere over liefde, relaties en seksualiteit.

Wat ga je doen?
Je gaat filmpjes bekijken waarin je zowel jongeren als JGZ-verpleegkundigen aan het woord ziet. Ook ga je infographics bekijken en vragen beantwoorden.

De e-learning bestaat uit 4 studietaken:

 1. Seksuele ontwikkeling
 2. Belang van seksuele gezondheid in de JGZ
 3. In gesprek met de jongere over seks
 4. Het doorverwijzen van de jongere

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over accreditatie.

Counseling bij mensen met een LVB

Je leert over de kenmerken van een licht verstandelijke beperking. Je leert ook hoe je de gespreksvoering aanpast aan een cliënt met een LVB.

Voor wie is deze e-learning?
Verpleegkundigen, doktersassistenten.

Wat leer je?
Je leert over de kenmerken van een licht verstandelijke beperking en over het onderscheid tussen een licht verstandelijke beperking en andere problemen. Je leert ook hoe je de gespreksvoering aanpast aan een cliënt met een LVB.

Wat ga je doen?
Je gaat filmpjes bekijken en lezen over een LVB. Je gaat je opgedane kennis toepassen in een aantal casussen.

De workshop bestaat uit 4 studietaken:

 1. Wat is een LVB?
 2. Theorie
 3. Counseling
 4. Oefenen

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over accreditatie.