Counseling bij mensen met een LVB

Herken jij een cliënt met een licht verstandelijke beperking? En weet jij hoe je het gesprek daarop aanpast? In deze workshop leer je tips en tricks om je counseling af te stemmen op mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Doelgroep: Sociaal verpleegkundigen. Ook geschikt voor doktersassistenten, verpleegkundig consulenten hiv en jeugdverpleegkundigen.  

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben dezelfde behoeften als jij en ik. Behoefte om gezien te worden, gehoord te worden en behoeften om mee te kunnen doen. Dat lijkt vanzelfsprekend maar vaak blijkt de praktijk toch weerbarstig. Het is niet altijd even vanzelfsprekend voor iemand met een lvb om de wereld om zich heen te begrijpen zoals iemand dat met meer cognitieve vaardigheden kan. Voor professionals werkzaam binnen de seksuele gezondheidszorg betekent dit dat zij zich moeten aanpassen. Hoe je dat kunt doen tijdens een consult seksuele gezondheid leer je in deze e-learning

Accreditatie
Informatie over accreditatie vind je op deze pagina. 

Wat kan ik aan het einde van deze e-learning?
1. Je kunt kenmerken van een licht verstandelijke beperking benoemen
2. Je kunt een onderscheid maken tussen licht verstandelijke beperking en andere problemen
3. Je kunt seksuele risicosituaties benoemen voor mensen met een licht verstandelijke beperking
4. Je kunt uitleggen op welke wijze rekening moet worden gehouden met de gespreksvoering tijdens een consult met een cliënt met een licht verstandelijke beperking
5. Je kunt de VAV-werkwijze voor het geven van informatie uitleggen en aangeven waar professionals rekening mee moeten houden bij het verstrekken van informatie en advies aan een cliënt met een licht verstandelijke beperking

De e-learning bestaat uit drie studietaken
1. Licht verstandelijke beperking, wat herken je?
2. Leven met een licht verstandelijke beperking; wat is belangrijk voor een professional? 
3. Tips voor counseling volgens motiverende gespreksvoering.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze e-learning bedraagt twee uur.

De SWIT-gids

De SWIT-gids is een gids met richtlijnen en praktische tips voor het ontwikkelen van seksuele gezondheidsprogramma’s voor sekswerkers. Hoe de SWIT-gids je kan ondersteunen bij het ontwikkelen van interventies en waar deze interventies aan moeten voldoen, leer je in deze e-learning’

Doelgroep

Deze e-learning is gemaakt voor zorg- en hulpverleners die met sekswerkers werken, managers van soa- en hiv-programma's, maatschappelijke organisaties die met sekswerkers werken, organisaties die door sekswerkers geleid worden en sekswerkers.

Wat kan ik aan het einde van de e-learning?

 • Je beschikt over de nodige kennis over de SWIT-gids
 • Je kunt benoemen waarom sekswerkersparticipatie belangrijk is
 • Je bent op de hoogte van het belang van goede zorg- en hulpverlening voor sekswerkers
 • Je kunt benoemen welke zorg- en hulpverlening door sekswerkers opgepakt kunnen worden
 • Je bent op de hoogte van het geweld tegen sekswerkers en begrijpt de gevolgen hiervan
 • Je begrijpt het belang om geweld tegen sekswerkers aan te pakken
 • Je kunt de SWIT-gids gebruiken bij het ontwikkelen van interventies voor sekswerkers

De e-learning bestaat uit 5 studietaken

 1. De SWIT-gids
 2. Sekswerkersparticipatie
 3. Zorg- en hulpverlening
 4. Geweld tegen sekswerkers
 5. Werken met de SWIT-gids 

Studiebelasting

Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de e-learning te doorlopen.

Accreditatie

Voor deze e-learning is accreditatie aangevraagd bij V&VN. Meer informatie over accreditatie vind je op deze pagina