Privacy

De Digitale Leeromgeving (“wij”) hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens zijn bij ons bekend?
Bij het gebruik van onze websites kunnen we jouw IP adres, unieke device of user ID, device-, systeem en browsertype, schermresolutie, datum en tijd van bezoek, hiervoor bezochte website, bezochte/gedownloade pagina’s en content, laadtijd van webpagina’s, data, tijden en locaties waarop je handelingen verricht op onze website, websites die je bezoekt na onze website te hebben bezocht, klikgedrag en jouw locatie verwerken.

Bij aanmelden vul je een aantal persoonsgebonden vragen in. De volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Jouw naam en voorletters;
 • e-mail adres;
 • Je woonplaats;
 • Jouw geboortedatum;
 • Je werkgever en functie,
 • Je BIG/KABIZ-nummer,
 • Bij welke beroepsgroep we je presentie mogen doorgeven
 • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;

Welke gegevens zijn zichtbaar voor andere deelnemers?
Bij het aanmelden maak je een persoonlijk profiel aan. Dit profiel (je identiteit) is zichtbaar voor collega's die ook deelnemen aan de Digitale Leeromgeving. Deelnemers binnen de Digitale Leeromgeving zien van elkaar:

 • Wie er online is
 • Wie er tot een half uur geleden online was
 • Je voornaam, achternaam en functie

Voor welke doeleinden worden geanonimiseerde persoonsgegevens gebruikt?
De eerder genoemde persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van management-informatie, product en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie.
 • Onderzoeksdoeleinden om de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving te verbeteren. Bijvoorbeeld voor evaluatierapporten en om activiteiten van Soa Aids Nederland te verbeteren. 
 • Digitaal Leren voor professionals onder de aandacht te brengen via mailing.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent;
 • Wij verwerken jouw bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid of seksueel gedrag, alleen indien jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wie zijn mogelijke ontvangers van deze gegevens?
Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.
 • Derden: bewerkers, zoals partijen die onze websites hosten, ondersteunen en correct laten functioneren.

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens nooit door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn
Bijdragen van deelnemers op een forum worden na het sluiten van de workshop binnen twee maanden verwijderd en zijn daarna niet zichtbaar voor anderen dan de beheerders van de leeromgeving van Soa Aids Nederland. Bijdragen worden alleen op uitzondering bewaard. Er wordt dan expliciet aangegeven bij de workshopbeschrijving wat het doel is én om welke gegevens het gaat. Beschouwingen van experts blijven bewaard. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet
Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van Digitale Leerweken ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 18 oktober 2018.

Vragen, feedback en klachten
Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kun je bellen naar 020-6262669 of een e-mail sturen naar digitaalleren@soaaids.nl. Wij beschikken ook over een klachtenprocedure. Klachten kunnen worden ingediend bij de klachtencoördinator:
drs. Martin van Oostrom
mvanoostrom@aidsfonds.nl
020 – 8511758

De Digitale Leeromgeving is onderdeel van Stichting Aidsfonds –Soa Aids Nederland gevestigd Condensatorweg 54, 1014 AX, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.

Laatste wijziging: vrijdag, 27 september 2019, 09:28