E-learnings over basiskennis soa, testen op soa, PrEP-zorg en bijvoorbeeld E-health. 

Publieke gezondheid (hoger) op de agenda!

Leer wat publieke gezondheid precies is. En waarom seksuele gezondheid daarbij hoort. Leer ook wat jouw rol in de publieke gezondheid is. 

Voor wie is deze e-learning?

Deze e-learning is voor alle medewerkers van het Centrum voor Seksuele Gezondheid.

Wat leer je?

 • Je leert wat publieke gezondheid betekent en waarom het belangrijk is
 • Je leert over de 9 kerntaken van de publieke gezondheid en hoe die terugkomen in je werk 
 • Ook leer je over het wettelijk kader van de publieke gezondheid en over de taken van de GGD 
 • Je leert over de rol van het CSG en jouw rol in de publieke gezondheid 
 • Je krijgt tips om publieke gezondheid (nog) hoger op de agenda te zetten 

Wat ga je doen?

 • Je leest korte teksten en infographics bekijken
 • Je maakt een quiz en oefeningen doen
 • Je bekijkt animaties en interviews met collega’s uit het veld

Hoelang duurt deze e-learning?
Het duurt ongeveer 90 minuten om de e-learning te doen. 

Hoeveel punten krijg je voor deze e-learning? 

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 2 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 2 punten 
 • KABIZ: 2 punten 

 

PrEP-zorg

Leer hoe PrEP werkt en voor wie het bedoeld is. Leer ook hoe PrEP werkt.
En hoe je de nodige zorg voor cliënten organiseert. 

Voor wie is deze e-learning?
Huisartsen, artsen en verpleegkundigen werkzaam binnen de seksuele gezondheid en verpleegkundig consulenten hiv.

Wat leer je?
PrEP is een preventiemiddel: een pil waarmee voorkomen kan worden dat iemand hiv oploopt. Voor wie is PrEP? Hoe werkt het precies en hoe organiseer je de nodige zorg voor je cliënten als zij PrEP gebruiken? Dat leer je in deze e-learning.

Wat ga je doen?
Je gaat teksten lezen en infographics bekijken over PrEP. Je gaat je opgedane kennis toepassen in een casus.

De e-learning bestaat uit 6 studietaken:

 1. Hiv-preventie
 2. Wat is PrEP?
 3. Voor wie is PrEP?
 4. Het PrEP-consult
 5. Het testbeleid en de uitslagen
 6. Organiseren van PrEP-zorg

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over accreditatie.

Enkele praktische punten voordat je begint:

 • In de huisartsenpraktijk en op de hiv-behandelcentra wordt gesproken over 'patiënten', in GGD context over 'cliënten'. Omwille van de leesbaarheid in deze e-learning is gekozen voor het gebruik van 'cliënt'. 
 • Aangezien je voor het volgen van deze e-learning accreditatiepunten en een certificaat krijgt, is het noodzakelijk om alle opdrachten uit te voeren. 
 • Voor artsen, die in aanmerking willen komen voor accreditatie, is de toets aan het einde van de e-learning verplicht.

Partners informeren bij soa

In deze e-learning leer je hoe je als zorgprofessional je cliënt het beste kunt ondersteunen bij het informeren van partners na de soa-diagnose. 

Heeft je cliënt een soa? Dan is het belangrijk sekspartners hierover te informeren. Die kunnen zich dan ook testen en zo nodig laten behandelen. En hun sekspartners ook weer informeren. Zo worden soa’s niet verder verspreid. In deze e-learning leer je hoe je als zorgprofessional je cliënt het beste kunt ondersteunen bij het informeren van partners na de soa-diagnose. Bij de GGD, in de huisartsenpraktijk of in het hiv-behandelcentrum.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?

Deze e-learning is voor alle professionals werkzaam in de Seksuele Gezondheid.

Wat leer je?

 • Je leert hoe je jouw cliënten het best ondersteunt bij het optimaal informeren van de juiste contacten
 • Je leert hoe je prioriteiten stelt aan de hand van transmissierisico’s, soa en partnertype
 • Je leert hoe je een gesprek over partners informeren planmatig en effectief uitvoert
 • Je gaat dieper in op het partners informeren door de professional zelf

Wat ga je doen?

 • Je gaat korte teksten lezen, infographics en animaties bekijken
 • Je gaat een quiz maken en oefeningen doen
 • Je bekijkt video’s en spraakfragmenten met professionals

Hoelang duurt deze e-learning?

90 minuten

Hoeveel punten krijg je voor deze e-learning?

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 2 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 2 punten 
 • KABIZ: 2 punten

 

Lichamelijk onderzoek bij een syfiliswaarschuwing

Leer hoe je oriënterend lichamelijk onderzoek doet bij iemand die gewaarschuwd is voor syfilis. 

Voor wie is deze e-learning bedoeld?
Voor verpleegkundigen en artsen, werkzaam bij de centra voor seksuele gezondheid.

Wat leer je?

 • Je frist je kennis over syfilis op en je ziet voorbeelden van huidafwijkingen die voor kunnen komen bij syfilis.
 • Je leert waarom het belangrijk is om (oriënterend) lichamelijk onderzoek te doen die iemand die gewaarschuwd is voor syfilis. En waarom het zo belangrijk is dat (ook) de verpleegkundige dit lichamelijk onderzoek uitvoert. Ook leer je hoe je oriënterend lichamelijk onderzoek doet.
 • Je ziet een voorbeeld van een arts en een verpleegkundige die samen het doen van oriënterend lichamelijk onderzoek door de verpleegkundige hebben opgezet. Zij vertellen over de samenwerking en de zaken die je moet regelen om deze manier van werken te implementeren.

Wat ga je doen?

 • Je gaat je kennis over syfilis opfrissen door een quiz maken
 • Je gaat korte teksten lezen
 • Je gaat twee video’s bekijken
 • Je gaat een animatie bekijken

Hoelang duurt deze e-learning?
Je hebt ongeveer 60 minuten nodig om deze e-learning te volgen.

Hoeveel punten krijg je voor deze e-learning? 
Je krijgt 1 punt (ABSG, V&V en VSR) 

Het preventiemenu

In de preventie zijn er meer mogelijkheden beschikbaar om een soa en hiv te voorkomen. Maar hoe denk jij zelf over deze verschillende opties? Hoe dragen we deze verandering uit in onze preventieboodschap? Wat is nu de beste optie in welke situatie, en hoe ondersteun je je cliënt bij deze keuze? 

Voor wie is deze e-learning?

Verpleegkundigen, artsen en doktersassistenten

Wat leer je?
De afgelopen jaren hebben we grote sprongen gemaakt. In de preventie zijn er meer mogelijkheden beschikbaar om een soa en hiv te voorkomen. Maar hoe denk jij zelf over deze verschillende opties? Hoe dragen we deze verandering uit in onze preventieboodschap? Wat is nu de beste optie in welke situatie, en hoe ondersteun je je cliënt bij deze keuze? Aan het eind van deze e-learning ben jij klaar om het preventiemenu in je eigen praktijk te bespreken met je cliënten.

Wat ga je doen?
Je begint met een reflectie op preventie. Daarna ga je aan de hand van vier basisprincipes aan de slag met vaardigheden om het preventiemenu met je cliënten te bespreken. Je krijgt hierbij input van verschillende deskundigen.

De e-learning bestaat uit 4 studietaken

 1. Hoe denk jij over soa’s voorkomen?
 2. Hoe kun je een soa voorkomen? Het preventiemenu
 3. Hoe kies je de beste manier om soa’s te voorkomen
 4. Wat is de juiste preventiemix voor jouw cliënt?

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over de accreditatie.

Acute hiv

In deze e-learning leer je waarom het belangrijk is om een acute hiv-infectie snel op te sporen en snel te behandelen. Je leert ook hoe een acute hiv-infectie getest kan worden

Voor wie is deze e-learning?
Sociaal-verpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam bij een huisartsenpraktijk.

Wat leer je?
Herken jij de symptomen van een acute hiv-infectie? Weet jij welke vragen je aan een cliënt moet stellen om een risico-inschatting te kunnen maken? Weet jij hoe een acute hiv-infectie gediagnosticeerd kan worden? En weet je hoe dit praktisch geregeld wordt binnen je GGD/praktijk?
In deze e-learning leer je waarom het belangrijk is om een acute hiv-infectie snel op te sporen en snel te behandelen, hoe je verschillende praktijkvoorbeelden kunt gebruiken om een risico-inschatting te maken en hoe een acute hiv-infectie getest kan worden. Deze e-learning is vooral bedoeld voor sociaal verpleegkundigen van de verschillende GGD’en en doktersassistenten werkzaam bij een huisartsenpraktijk.

Wat ga je doen?
Je gaat filmpjes bekijken en teksten en ervaringsverhalen lezen. Ook ga je je opgedane kennis toepassen in verschillende opdrachten.

De e-learning bestaat uit 6 studietaken:

 1. Acute hiv-infectie
 2. Snel testen en behandelen
 3. Risico uitvragen
 4. Testen
 5. Vervolg
 6. Praktijkvoorbeelden

Wat kan je aan het einde van deze workshop?

 • Je herkent de symptomen van een acute hiv-infectie.
 • Je bent je bewust van het belang van het testen op acute hiv.
 • Je weet welke hiv test wanneer in te zetten en welke test ingezet wordt bij een acuut hiv-infectie traject.
 • Je weet dat een proactieve houding bij het initiëren van een acute hiv-test noodzakelijk is.
 • Je bent in staat om een risico-inschatting te maken.
 • Je kent verschillende praktijkvoorbeelden en het praktische nut van deze tools, maar snapt tegelijkertijd dat je eigen inschatting van de situatie altijd doorslaggevend zal zijn bij het besluit wel/of niet over te gaan op het testen van een acute hiv-infectie.
 • Je bent bekend met het testprotocol van de GGD, het regionale verwijstraject en de praktische regelingen binnen het acuut hiv-infectie traject.
 • Je bent in staat om een post-test counseling uit te voeren bij een positieve of negatieve testuitslag.

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over accreditatie.

Mensen met hiv in de ziekenhuiszorg, wat moet je weten?

Je leert in deze e-learning over hiv in Nederland. Je leert ook wat belangrijk is om goede zorg aan mensen met hiv te verlenen. 

Voor wie is deze e-learning? 
Voor zorgpersoneel in een algemeen ziekenhuis. 

Wat leer je? 
We starten met aandacht voor de stand van zaken over hiv in Nederland. Je gaat je verdiepen in de overdracht en behandeling van hiv. Je leert en hoort meer over het belang van de viral load bij iemand met hiv. Ook gaan we in op de impact van n=n (niet meetbaar is niet overdraagbaar) en wat dat betekent voor je werk. En we staan stil bij hoe je houding en benadering van een patiënt bijdraagt aan goede zorgverlening voor mensen met hiv.

Wat ga je doen? 
De informatie over de onderwerpen in de studietaken wordt op diverse manieren gepresenteerd. Informatieve teksten, animaties, en interviews nemen je mee in het onderwerp. Ook kun je je kennis testen met een quiz.

De e-learning bestaat uit 6 studietaken:

 1. De stand van zaken rondom hiv in Nederland 
 2. Feiten op een rij: de overdracht, werking en behandeling van hiv
 3. De betekenis van n=n in de praktijk
 4. Wat zijn de ervaringen met hiv op de afdeling 
 5. Woorden die raken - het effect van taalgebruik op iemand met hiv
 6. Meer achtergrondinformatie 

Hoe lang duurt de e-learning? 
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je? 
Lees meer over accreditatie.

Niet meetbaar = niet overdraagbaar

Hiv kan niet worden overdragen door mensen die succesvol behandeld worden. Dat noemen we n=n. Wat betekent dit voor jouw cliënt en voor jouw werk? 

Voor wie is deze e-learning?
Verpleegkundig consulenten hiv, sociaal-verpleegkundigen, artsen.

Wat leer je?
Mensen met hiv die succesvol worden behandeld en als gevolg daarvan een ondetecteerbare viral load hebben, kunnen het hiv-virus niet overdragen. Maar wat betekent dat precies? Wat is het gevolg hiervan voor jouw werk als verpleegkundig consulent hiv, verpleegkundige, sociaal-verpleegkundige of arts? Welke vragen van patiënten kun je verwachten en hoe help jij je patiënt keuzes te maken. Dat leer je in deze e-learning.

Wat ga je doen?
Je gaat filmpjes bekijken en teksten lezen over n=n. Je gaat je opgedane kennis toetsen in een quiz.

De workshop bestaat uit 5 studietaken:

 1. Wat is n=n? 
 2. De impact van n=n
 3. Vragen over n=n
 4. n=n in de praktijk 
 5. n=n in de toekomst 

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over accreditatie.

    

Basismodule soa

Je leert wat de belangrijkste klachten van een soa zijn, hoe verschillende soa getest en behandeld worden en welke vragen je aan een cliënt kunt stellen om erachter te komen of je cliënt een soa kan hebben.

Herken jij bij je cliënt klachten die op een soa kunnen wijzen? En weet jij welke vragen je aan een cliënt moet stellen, om een risico inschatting te kunnen maken? In deze e-learning leer je wat de belangrijkste klachten van een soa zijn, hoe verschillende soa getest en behandeld worden en welke vragen je aan een cliënt kunt stellen om erachter te komen of je cliënt een soa zou kunnen hebben. Deze e-learning is bedoeld voor iedere professional die in de werkpraktijk weleens te maken krijgt met cliënten met soa en meer wil weten over het testen, behandelen en voorkomen van soa. 

Voor wie is deze e-learning?
Voor iedereen die (zijdelings) betrokken is bij de soa-en hiv-bestrijding, met name voor doktersassistenten en verpleegkundigen.

Wat leer je?
In deze e-learning leer je wat de belangrijkste symptomen van een soa zijn en hoe verschillende soa’s getest en behandeld worden. En welke vragen je aan een cliënt kunt stellen om erachter te komen of je cliënt een soa zou kunnen hebben.

Wat kan je aan het einde van de workshop?

 • Je kunt benoemen wat de belangrijkste soa zijn en hoe deze veroorzaakt worden
 • Je weet welke klachten bij een soa horen en hoe mensen risico op soa lopen
 • Je kunt soa testen en behandelen volgens de geldende richtlijnen
 • Je bent op de hoogte van de verschillende methoden die het risico op soa verminderen

Wat ga je doen?
Je gaat filmpjes en infographics over soa bekijken. Je gaat je opgedane kennis toetsen in quizzen en toepassen in een aantal casussen.

De e-learning bestaat uit 5 studietaken

 1. Signaleren van soa
 2. Uitvragen van risico
 3. Testen
 4. Behandelen
 5. Voorkomen van soa’s

Hoe lang duurt de e-learning?
Je hebt ongeveer 120 minuten nodig om de hele e-learning te doorlopen.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over accreditatie.

Enkele praktische puntjes voordat je begint

In de huisartsenpraktijk en op de hiv-behandelcentra wordt gesproken over 'patiënt', in GGD context over 'cliënt'. Voor deze workshop is omwille van de leesbaarheid gekozen voor het gebruik van het woord 'cliënt'. Aangezien je voor het volgen van deze workshop accreditatiepunten en een certificaat krijgt, is het noodzakelijk om alle opdrachten uit te voeren. Heb je een bepaalde studietaak nog niet gedaan, dan wordt de toegang tot de volgende studietaak beperkt totdat de opdracht is uitgevoerd. Voor artsen, die in aanmerking willen komen voor accreditatie, is de toets aan het einde van de workshop verplicht.

E-health

Welke kansen biedt e-health in de seksuele gezondheidszorg? We kijken in deze e-learning naar een stapsgewijze toepassing van e-health, naar e-health op maat.  

Voor wie is deze e-learning?
Doktersassistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten hiv, beleidsmakers, gezondheidsbevorderaars.

Wat leer je? 
De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat e-health versneld werd geïmplementeerd in de praktijk. Hoe zorg je er als soa-professional voor dat we e-health gedegen en duurzaam implementeren in onze praktijk?

In deze e-learning duiken we in de wereld van e-health, welke kansen het biedt en kijken we, vanuit een stapsgewijze toepassing, naar e-health op maat. Bij wie, met welke vraag of behoefte, past welk aanbod? Vervolgens gaan wij aan de slag met hoe je e-health en online zorg zo goed mogelijk toepast in je eigen praktijk.

Wat ga je doen?
Je leest meer over de mogelijkheden van e-health, bekijkt filmpjes, maakt een stappenplan voor jouw praktijk, formuleert persoonlijke doelen en wisselt ervaringen uit met andere deelnemers.

De workshop bestaat uit vier studietaken:

 1. Waar maakt e-health verschil?
 2. Wanneer zet je welke e-health-toepassing in?
 3. Wat heb jij nodig om online goede zorg te verlenen?
 4. Hoe pak je een online consult aan?

Hoelang duurt de e-learning?
Deze e-learning duurt drie uur.

Hoeveel studiepunten krijg je?
Lees meer over accreditatie.