Huisregels voor gebruik van fora
Het forum is een plek waar de deelnemer en facilitator/moderator bevindingen en ideeën/ervaringen deelt met anderen. Een respectvolle benadering is het uitgangspunt: Houd het forum veilig en prettig voor iedereen. We streven onderstaande principes na: 

  1. Iedereen is welkom op het forum. Uit geen opmerkingen die racistisch, seksistisch, dubbelzinnig of anderzijds van dien aard zijn waardoor deelnemers zich beledigd of buitengesloten kunnen voelen.
  2. Wees duidelijk in wat je bedoelt en onderbouw je standpunt goed.
  3. Je mag het niet eens zijn met een reactie van een andere forumgebruiker, leg dan uit hoe jij het ziet. Wees daarbij vriendelijk, respectvol en laat de ander in zijn/haar waarde.
  4. Communiceer in een rustige toon met elkaar op het forum. Gebruik geen reeksen van uitroeptekens, vraagtekens, hele woorden/zinnen in hoofdletters of andere tekens die geïnterpreteerd kunnen worden als schreeuwen, bijvoorbeeld: ‘WAAAAT, vind jij dat!!!!????’
  5. Plaats niet iets waarvan jij de rechten niet hebt, zoals auteursrecht, beschermde materialen of materialen die de fatsoensnorm overtreden.
  6. Houd het forum doelgericht en ga in op de vraagstelling. Andere gespreksonderwerpen kun je ook met elkaar delen in een persoonlijke chat of in het Digitaal Café.
  7. Behoud je eigen privacy en die van anderen. Geef geen telefoonnummers, of banknummers  of andere privacygevoelige informatie.

Heb je ideeën ter aanvulling van deze principes? Stuur ze naar digitaalleren@soaaids.nl

Incident? 
Meld een incident door een mail te sturen aan digitaalleren@soaaids.nl, onder vermelding van ‘forumincident’. Soa Aids Nederland houdt zich het recht voor om een forumbijdrage die niet aan de principes voldoet te verwijderen en de deelnemer aan te spreken op zijn/haar gedrag en eventueel de toegang tot de leeromgeving te ontzeggen.

Hoe lang blijven mijn bijdragen bewaard? 
Bijdragen van deelnemers op een forum worden na het sluiten van de workshop binnen twee maanden verwijderd en zijn daarna alleen nog zichtbaar voor de beheerders van de leeromgeving van Soa Aids Nederland. Bijdragen worden alleen op uitzondering bewaard. Er wordt dan expliciet aangegeven bij de workshopbeschrijving wat het doel is én om welke gegevens het gaat. Beschouwingen van experts blijven wel bewaard.

Ben ik verplicht om aan een forumdiscussie deel te nemen? 
Nee, maar het forum is wel essentieel voor het leerproces. Het openen en bekijken van het forum is een activiteit die verwacht wordt van de deelnemer. Door je kennis en ervaringen te delen met anderen kan het leerproces geoptimaliseerd worden. Het is belangrijk dat de deelnemer zich vrij voelt om bij te dragen aan het forum door berichten te posten. Dit is conform de workshopinstellingen; een deelnemer kan niet verder in de workshop als een forum niet geopend en bekeken is.

 

Laatste wijziging: dinsdag, 13 november 2018, 11:53