E-learnings voor doktersassistenten.  

Mpox in de huisartsenpraktijk

Leer over symptomen en klachten bij mpox. En bij wie je alert moet zijn op mpox en hoe je op mpox moet testen. 

Inmiddels is sinds augustus 2022 het aantal diagnoses van mpox sterk gedaald. Toch is het belangrijk om alert te blijven op klachten die bij mpox passen, zeker bij mannen die seks hebben met andere mannen en bij transgender personen. Want bij een vermoeden van mpox, moeten er maatregelen genomen worden om verdere verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het lichamelijk onderzoek door de huisarts. Ook is het belangrijk dat de patiënt de juiste testen krijgt. En zo nodig behandeling krijgt.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?

Deze e-learning is voor alle doktersassistenten werkzaam in de huisartsenpraktijk

Wat leer je?

  •     Je leert wat de symptomen en klachten van mpox zijn
  •     Je leert bij wie je alert moet zijn op mpox en hoe iemand mpox kan krijgen
  •     Je leert hoe er getest wordt op mpox
  •     Je gaat dieper in op de voorzorgsmaatregelen die je in de praktijk moet treffen


Wat ga je doen?

  •     Je gaat korte teksten lezen en foto's bekijken
  •     Je gaat een quiz maken en oefeningen doen


Hoelang duurt deze e-learning?

60 minuten

Hoeveel punten krijg je voor deze e-learning?

Doktersassistenten (KABIZ) (Toegekend 1 punten tot 25-1-2024)