Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Huisregels voor gebruik leeromgeving Website-beleid Alle gebruikers

Samenvatting

Voordat je doorgaat, moet je akkoord gaan met de huisregels en de privacy verklaring. Bekijk de huisregels voor gebruik van het forum van de Soa Aids Nederland Academie.

Volledig beleid

Privacy

De Soa Aids Nederland Academie wordt georganiseerd door Soa Aids Nederland in samenwerking met NVIB, NVDA en V&VN. 

Soa Aids Nederland Academie (“wij”) hechten veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy lees je hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens en gebruikersaccounts
Als je een account aanmaakt, word je een geregistreerde gebruiker van onze Academie. Dit betekent dat wij een profiel aanhouden, waarin we de volgende persoonsgegevens vastleggen:

 • naam en voorletters
 • e-mail adres
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • werkgever en functie
 • BIG/KABIZ-nummer
 • bij welke beroepsgroep we je presentie mogen doorgeven
 • je deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons

Bij het gebruik van onze websites kunnen we je IP adres, unieke device of user ID, device-, systeem en browsertype, schermresolutie, datum en tijd van bezoek, hiervoor bezochte website, bezochte/gedownloade pagina’s en content, laadtijd van webpagina’s, data, tijden en locaties waarop je handelingen verricht op onze website, websites die je bezoekt na onze website te hebben bezocht, klikgedrag en je locatie verwerken.

Voor welke doeleinden worden geanonimiseerde persoonsgegevens gebruikt?
De eerder genoemde persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor:

 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering.
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van management-informatie, product en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie.
 • Onderzoeksdoeleinden om de kwaliteit van het onderwijs en de academie te verbeteren. Bijvoorbeeld voor evaluatierapporten en om activiteiten van Soa Aids Nederland te verbeteren. 
 • Online leren voor professionals onder de aandacht te brengen via mailing.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent.
 • Als gebruiker heb je toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden.

Wie zijn mogelijke ontvangers van deze gegevens?
We kunnen je persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.
 • Derden: bewerkers, zoals partijen die onze websites hosten, ondersteunen en correct laten functioneren.

Wij geven je persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden of aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn persoonsgegevens en forumbijdragen
Wij bewaren je account en de gegevens totdat je aangeeft dat je deze verwijderd wil hebben. Na 5 jaar inactiviteit krijg je van ons een e-mail met de vraag of je nog geregistreerd wil blijven in onze Academie. Als je hier binnen 30 dagen niet op reageert, dan wordt je account, inclusief alle daaraan gekoppelde gegevens, automatisch verwijderd.

Bijdragen van deelnemers op een forum worden na het sluiten van de workshop binnen 2 maanden verwijderd en zijn daarna niet zichtbaar voor anderen dan de beheerders van de Academie. Bijdragen worden alleen op uitzondering bewaard. Er wordt dan expliciet aangegeven bij de workshopbeschrijving wat het doel is én om welke gegevens het gaat. Beschouwingen van experts blijven bewaard. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet
Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van de academie ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Ben je niet tevreden over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken? Dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy.

Wijzigingen
We kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 18 juli 2023.

Vragen, feedback en klachten
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy policy? Dan kun je bellen naar 020-6262669 of een e-mail sturen naar academie@soaaids.nl. Heb je een klacht? Deze kun je indienen bij de klachtencoördinator:

Bert Herberigs
bherberigs@aidsfonds.nl
020 – 6262669

De academie is onderdeel van Stichting Aidsfonds –Soa Aids Nederland gevestigd Condensatorweg 54, 1014 AX, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.